EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2022. 10. 02
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomitelje
Multiplier workshop in Miercurea Ciuc, Romania

Multiplier workshop in Miercurea Ciuc, Romania

25 Mayrml 2016 22:14
Seminar de multiplicare:
Posibilităţile de formare a personalului din centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Băile Tuşnad, 26 Mai 2016

Sesiunea de dimineaţă:
Prezentarea proiectului CareComp

Sesiunea de după amiază:
Grupe de lucru:
Prezentare şi schimb de bune practici în domeniul formării personalului din centrele rezidenţiale
Selectarea, angajarea şi formarea personalului din CR – criterii şi metode de selecţie folosite
Posibilităţi de finanţare pentru programe de formare a personalului direcţiilor
|
|
|
|
|
|