EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljeC You!- Zajednice u prevenciji mladenačkog nasilja

C You! – Communities preventing Youth violence


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
Preventivne mjere protiv nasilja usmjerena na razinu prevencije nasilja u zajednici.

countryoforigin
Transnacionalna suradnja uz potporu Europske komisije.

level

typeoftraining
  • samostalno istraživanje

briefdescription
Opći cilj projekta “C You! – Prevencija mladenačkog nasilja u zajednici” bio je razvoj i implementacija preventivnih aktivnosti  primijenjenih  na razini zajednice, a koje uključuju sve grupe i organizacija koji su u neposrednom ili posrednom kontaktu s mladima te imaju s njima interakciju ili na neki način utječu na njih.   

 

Aktivnosti razvijene programom obuhvaćaju :

 

- mlade osobe starosti između 15-25 godina        

- osobe koje rade s mladima (pružaju smjernice, utjecaj, podršku)

- okruženje u kojem se mladi nalaze

 

Projekt je financiran u okviru DAPHNE III programa

Vremensko razdoblje: 03/10/2011-2/10/2013

mainachievements
Glavno postignuće projekta bilo je:

-Izrada i objava smjernica za radionice za rad s mladima

-Kampanja za podizanje svijesti kroz organizaciju događanja  i natjecanja u zajednici

effectiveness
Sadržaj radionica uspješno je implementiran unutar  Sustava za zaštitu djece. Radionice su dobile priznanja i od strane mladih i od osoba koje su radile s njima.

evaluation
Sadržaj radionica uspješno je implementiran unutar strukture Sustava za zaštitu djece.. Radionice su dobile priznanja I od strane mladih I od osoba koje su radile s njima.

relateddocumentation
Materijal za radionice i program radionica, vodič se može naručiti od nositelja i partnera na projektu.

contactinformation
Ime: Maurer Elke

Stručna pozicija: projektni koordinator

E-Mail adresa: elke.maurer@jaw.or.at

Adresa (na poslu):

Zemlja: Austrija

Telefon:

keywords
|
|
|
|
|
|