EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljeSigurnim korakom do udomiteljstva

A sound approach to foster care


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
Razvoj i unapređenje kompetencija za kvalitetno udomiteljstvo

countryoforigin
Srbija

level

typeoftraining

briefdescription
Jedan od odobrenih programa koji se odvijaju u Srbiji, sastoji se od treninga stručnjaka za rad s udomiteljima kao i edukacije samih udomitelja.

Program ima za cilj daljnji razvoj slijedećih posebnih i općih kompetencija:

- vještine i kompetencije za procjenu i pripremu udomitelja;

- vještine i kompetencije za pripremu osnovnih standarda zaštite djece i mladih;

- vještine i kompetencije za prikladno odgovaranje na potrebe djece i mladih;

- vještine vezane za timski rad, razvoj i unapređenje rada u timu te odnosa temeljenih na partnerstvu između udomitelja i stručnjaka;

- učenje i daljnji razvoj vještina potrebnih za primjenu zakonskih odredbi i regulacija koje se odnose na djecu i mlade;

- vještine i kompetencije vezane za prepoznavanje i zaštitu djece i mladih od zanemarivanja i zlostavljanja;

- vještine i kompetencije potrebne za razvoj pomoćnih planova za djecu i udomiteljske obitelji uključujući koordinaciju mreže podrške;

- vještine i kompetencije potrebne za formiranje grupa samopomoći (klubovi udomitelja, dječji klubovi; udruge, itd.)

 

Stručnjaci uključeni u trening moraju zadovoljavati slijedeće osnovne uvjete:

- sveučilišna diploma – psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, logopedi i socijalni pedagozi

- radno iskustvo u području zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, edukacije i treninzi vezani za područje udomiteljstva i iskustvo u provedbi socio-edukativnih programa.

 

Program se provodi u Centrima za udomiteljstvo diljem Srbije.

mainachievements
U prve tri godine provedbe, broj udomitelja se utrostručio. Trening je uključivao i partnere udomitelja te je uvedena obavezna procjena sposobnosti potencijalnih udomitelja. Mnogi od udomitelja su prisustvovali na više od obaveznih 10 sati treninga godišnje. Do sada je u trening bilo uključeno preko 4000 stručnjaka i udomitelja diljem Srbije. Broj udomitelja s višim stupnjem obrazovanja, umjesto sa samo osnovnim stupnjem, također je porastao.

effectiveness
Cilj programa je razvoj i unapređenje kompetencija stručnjaka koji rade u području udomiteljstva te njihovo daljnje obrazovanje kako bi se primijenilo moderne standarde zaštite djece, procijenilo cjelokupnu sposobnost udomiteljskih obitelji da pruže kvalitetnu udomiteljsku njegu i da se nose sa zadacima vezanim za zadovoljavanje potreba djece za koju udomiteljstvo predstavlja mjeru zaštite. Nadalje, program objedinjuje i obuku stručnjaka da preuzmu programe pripreme i treninga budućih udomitelja.

Program se sastoji od 5 dijelova:

1.dio: Osnove programa Sigurnim korakom do udomiteljstva, teorijski okvir
2.dio: Radni program za buduće udomitelje – 11 radionica

3.dio: Operativne smjernice za voditelje programa

4.dio: Informiranje udomitelja (pravni okvir, prava udomitelja i prava djece u udomiteljskoj skrbi)

5.dio: Radni materijali sa radionica

Trajanje treninga:

Za stručnjake: 40 sati (5 dana / 8 sati)

Za buduće udomitelje: 33 sata (11 dana / 3 sata)

evaluation
Provodi se kontinuirano, no rezultati nisu dostupni online.

relateddocumentation
-       Priručnik za udomitelje, http://www.unicef.org/serbia/Prirucnik_za_hranitelje_za_web(1).pdf

-       Pregled programa

http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/aprogrami/3/4%20Program%20obuke%20hranitelja.pdf

contactinformation
Ime i prezime: Dobrila Grujić

Pozicija: Ministarstvo rada i socijalne skrbi

E-Mail adresa: dobrilag@ minrzs.sr.gov.yu

Adresa: Nemanjina 22-26, Beograd

Država: Srbija

Tel:+ 381  11 3615 677

keywords
|
|
|
|
|
|