EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljePriručnik za obrazovanje udomitelja – set od 8 tematskih radionica

Guidebook for foster parents education – set of 8 thematic workshops CSPI - Centre for social policy initiatives


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
-       podizanje svijesti o različitim aspektima odluke o postajanju udomiteljem

-       pojašnjenje relevantnih osobnih stavova o udomiteljstvu

-       emocionalno olakšanje kroz izražavanje strahova, dvojbi i ostalih emocija povezanih s udomljavanjem

-       ohrabrivanje uspostave formalne i neformalne mreže među udomiteljima

countryoforigin
Hrvatska

level
  • 2 regije

typeoftraining

briefdescription
Ovaj edukativni program je stvoren za potencijalne udomitelje te sve one zainteresirane za udomiteljstvo. Ideja je pružiti svim potencijalnim udomiteljima osnovno potrebno znanje  i uravnotežiti način na koji bi to znanje trebalo biti prezentirano.

Edukacija se sastoji od 8 tematskih radionica:

1. Sustav socijalne skrbi za djecu s naglaskom na udomiteljstvo

          Trajanje: 150 minuta

2. Dječji razvoj – stvaranje bliskih veza i posljedice odvajanja

          Trajanje: 170 minuta

3. Biološka obitelj udomljenog djeteta

          Trajanje: 170 minuta

4. Zanemarivanje i zlostavljanje

          Trajanje: 170 minuta

5. Udomitelji i udomiteljska skrb

          Trajanje: 160 minuta

6. Odgoj

          Trajanje: 180 minuta

7. Socijalizacija

          Trajanje: 95 minuta

8. Završetak i novi početak

          Trajanje: 140 minuta

 

Radionica 1 – Predstavljanje i upoznavanje sudionika s osnovnim znanjem o udomiteljstvu te njihova očekivanja vezana za edukaciju.

Radionice 1-4 – Informiranje udomitelja o zanemarivanju i zlostavljanju kao i posljedicama istog na ponašanje i emocionalni razvoj djeteta. Problemi u procesu prilagodbe na novu obitelj i važnost održavanja odnosa s biološkom obitelji.

Radionice 5-7 – Podizanje svijesti o utjecaju udomljenog djeteta na obiteljsku dinamiku udomiteljske obitelji. Propitivanje edukativnih vrijednosti i stavova te očekivanja udomljenog djeteta.

Radionica 8 – Evaluacija edukacije – promjene u stavovima i odlukama kao rezultat sudjelovanja u edukaciji.

Broj sudionika na svakoj radionici, osim Socijalizacije: 10-12 potencijalnih udomitelja. Na radionici o socijalizaciji, broj sudionika: 40 potencijalnih udomitelja te njihove biološke djece i ostalih članova obitelji, jedna iskusna udomiteljska obitelj, jedna relativno nova udomiteljska obitelj, jedna (ili više) odrasla osoba koja je bila udomljeno dijete, 2 ili 3 socijalna radnika iz CZSS i ostali stručnjaci iz lokalne zajednice (škole, vrtići itd.)

Priručnik sadržava detaljan opis svake radionice: potrebne materijale, detaljan opis svake aktivnosti na svakoj radionici. Radionice su interaktivne i sastoje se od 3 tipa aktivnosti: stvaranje povjerenja i sigurnosti; predavanja koje održava voditelj radionice; osobnih iskustava (vježbe i rasprava).

Svaki trener priprema edukativne materijale (predavanje) s obzirom na potrebe pojedine grupe. Trener bi trebao povezati osobna iskustva sudionika s teorijskim osnovama i vlastitim iskustvom te prema tome osmisliti konkretne teme i sadržaje za svaku grupu potencijalnih udomitelja.

Planirano je da edukacija traje 8 tjedana – svaki tjedan jedna radionica. Preporučeno je da u vođenju radionice sudjeluju dva trenera.

mainachievements
Kao pilot projekt, ovaj model edukacije bio je implementiran u 2 centra za socijalnu skrb u Hrvatskoj, te se odnosio na 20 potencijalnih udomitelja i udomitelja koji nisu prošli nikakvu obuku.

Treneri su bili socijalni radnici, psiholozi i defektolozi, zaposleni u centrima za socijalnu skrb, a koji su sudjelovali u projektu „Edukacija stručnjaka, profesionalaca i udomitelja u području udomiteljstva“: No, glavna ideja je ta da svaki CZSS koji ima potencijalne udomitelje organizira ovakvu vrstu edukacije te da treneri koriste priručnik koji je kreiran za ovu svrhu bez obzira jesu li sudjelovali u prethodno spomenutom projektu. Treneri bi trebali biti fleksibilni, posjedovati znanje i iskustvo na području udomiteljstva, biti otvoreni i iskreni u kontaktu s udomiteljima te imati iskustva u grupnom radu.

Centri za socijalnu skrb koji su započeli s ovom edukacijom 2005. godine, nastavljaju ju provoditi sa svakom novom grupom potencijalnih udomitelja, a ostali centri za socijalnu skrb pozivaju trenere ovih centara da kod njih primjene svoj trening (ovo najčešće ne funkcionira dobro zbog problema povezanih s financiranjem).

Neke dodatne aktivnosti proizašle iz ove edukacije, poput uključivanja iskusnih udomitelja kako bi podijelili svoja znanja i iskustva s drugima – CZSS povremeno organiziraju (jednom ili dvaput godišnje).

effectiveness
Cilj projekta je bio ponuditi sistematičan, kreativan i motivirajući trening kojim bi se postigle, prenosile i širile vještine i kompetencije u pokušaju za promjenom paradigmi vezanih za smještaj, odgoj i razvitak djeteta van njegove obitelji. Specifični ciljevi treninga potencijalnih udomitelja su:

1. Usvajanje novih vještina povezanih s djecom u udomiteljskoj skrbi.

2. Poželjan odgoj i odnos prema udomljenoj djeci.

3. Podizanje svijesti o različitim aspektima odlučivanja o udomiteljstvu.

4. Isticanje određenih osobnih pogleda potencijalnih udomitelja prema udomiteljskoj skrbi.

5. Omogućavanje emocionalnog olakšanja potencijalnim udomiteljima – suočavanje s potencijalnim strahovima i dvojbama.

Ove teme radionica su izabrane na temelju suradnje sa stručnim osobljem CZSS, udomiteljima i stručnjacima na ovom području kao i na temelju snažne teorijske osnove. Predavači su se pripremali uz pomoć Priručnika namijenjenog stručnjacima koji rade s udomiteljima, a svaka radionica sadržavala je i interaktivni dio – individualne i vježbe u paru i diskusiju. Preporuka je bila osigurati materijale prilagođene specifičnim potrebama i očekivanjima svake grupe.

Iako je evaluacija pilot projekta pokazala korisnost, preporučeno razvijanje cjelokupne i široke evaluacije nakon svake radionice u svim CZSS u Hrvatskoj se nije provelo. Ovaj edukativni program je namijenjen osvještavanju potreba CZSS te ne nastoji prikupiti podatke o učinkovitosti u Hrvatskoj, već svaki centar za sebe provodi evaluaciju pri čemu relevantne informacije nisu javno dostupne. Bez obzira na to, na temelju postignutog uspjeha Pilot projekta, smatramo kako bi trebao biti prikazan kao primjer dobre prakse.

evaluation
Evaluacija pilot projekta bila je provedena na dvije grupe sudionika na način da su voditelji, nakon svake radionice, pripremili izvješće za voditelja projekta. Sva izvješća objedinjena su u Priručniku.

 

Sudionici su ispunjavali evaluacijske upitnike koji se također nalaze u Priručniku. Evaluacija projekta je pokazala da su sudionici zadovoljni treningom, sadržajem i metodama rada. Evaluacija cijelog procesa pokazala je osobna dostignuća i napredak sudionika te želju za nastavkom ovakve vrste okupljanja, s vremena na vrijeme.

 
U trening su bili uključeni i udomitelji koji nisu prošli inicijalnu obuku, no i oni su izrazili zadovoljstvo ponuđenim sadržajem i korisnost treninga. Evaluacija sadrži preporuke voditelja da se kreiraju vježbe za potrebe pojedinih grupa kao i pisani materijali koji bi se mogli podijeliti sudionicima kako bi ih mogli ponijeti sa sobom i koristiti nakon završetka treninga.

relateddocumentation
1.    Udomiteljstvo: skrb za djecu izvan njihove obitelji – Priručnik za edukaciju udomitelja. CSPI, Zagreb, 2006. (Hrvatski)

2.    Udomiteljstvo: skrb za djecu izvan njihove obitelji – Priručnik za edukaciju profesionalaca. CSPI, Zagreb, 2005. (Hrvatski)

Nisu dostupni online već u Knjižnici Filozofskog fakulteta.

contactinformation
Ime i prezime: Ivana Ivša

Pozicija: Socijalni radnik u timu za udomiteljstvo

E-Mail adresa: iivsa@mspm.hr

Adresa (posao): Centar za socijalnu skrb, Ivana Meštorvića 21, 44000 Sisak

Zemlja: Hrvatska

Telefon: 385 – 44- 515-723

keywords
|
|
|
|
|
|