EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljeMoj život kroz KNJIGU

LIFEBOOK for youth


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
Sustavna provedba biografskog rada s djecom u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima.

countryoforigin
Nizozemska

level

typeoftraining

briefdescription
U Hrvatskoj je ovaj program započeo s dvije edukacije za profesionalce koji rade u dječjim domovima i njihovim osposobljavanjem za primjenu knjige „Moj život kroz knjigu“ u dječjim domovima.

Ta dva treninga prethodila su nizu potrebnih aktivnosti za osiguranu provedbu i izravan rad s djecom.

Priprema ovih edukacija započela je s prijevodom priručnika za voditelje.

Dječji domovi bili su obaviješteni o edukaciji i pozvani na sudjelovanje. Već u pozivnom pismu, bile su navedene daljnje obveze sudionika (popunjavanje knjige  „Moj život kroz knjigu“  s 10 do 20 djece).

Na kraju edukacije, svaki profesionalac dobio je nekoliko primjeraka knjige „Moj život kroz knjigu“  za rad s njihovim korisnicima.

 

Tijekom druge edukacije, tim je zajedno sa stručnjacima osmislio plan implementacije Knjige. Organizator redovno kontaktira stručnjake u dječjim domovima kako bi dobio uvid u proces implementacije Knjige. Kreiran je protokol pisanja bilješki nakon rada grupe na knjizi „Moj život kroz knjigu“.

Trening je organiziran od strane Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, a održavan je tijekom 2012. godine uz budžet od 1690 Eura.

mainachievements
Na dva treninga sudjelovalo je 40 stručnjaka (većinom socijalnih pedagoga, socijalnih radnika i psihologa) iz 22 institucije (dječji domovi i SOS Dječje selo Hrvatska). Većina institucija započela je s implementacijom knjige „Moj život kroz knjigu“, najprije na razini prezentacije projekta djeci, a zatim i na radionicama kako bi se primijenio cijeli modul. 40 treniranih sudionika je sposobno provesti metodu „Moj život kroz knjigu“ sa svojom djecom.

effectiveness
Svrha primjene knjige „Moj život kroz knjigu“ je kreirati knjige života za djecu i mlade u nepovoljnim situacijama.

Glavne aktivnosti:

1. Obuka trenera za promjenu knjige „Moj život kroz knjigu“  – Na treningu za trenere, socijalni radnici, socijalni pedagozi i psiholozi, se obučavaju kako mladima olakšati proces popunjavanja Knjige. Trening je osmišljen od strane iskusnih psihologa i socijalnih pedagoga, a održava ga jedan od trenera Knjige. Biografski rad i eksperimentalno učenje su temelji treninga. 

2. Priručnik za rad na knjizi „Moj život kroz knjigu“  – Priručnik se dostavlja tokom treninga  te pomaže socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima i psiholozima da lakše obave proces popunjavanja knjige, i to na točan i kreativan način. Priručnik sadržava različite zadatke za svako poglavlje Knjige. Naknadno se može kreirati i online tečaj i/ili e-priručnik.

3. Razvoj metode„Moj život kroz knjigu“   – Knjiga„Moj život kroz knjigu“ nikada neće biti završena. Korisnike (mlade ljude i socijalne radnike), partnere i trenere će se kontinuirano ispitivati o njihovim iskustvima. Njihovi odgovori će se učestalo koristiti za ažuriranje i dopunu Knjige.

evaluation
Evaluacija je pokazala da su sudionici trening ocijenili veoma visoko (4,59), a pogotovo su zadovoljni s trenerima (4,77), lokacijom (4,45) i suradnjom s ostalim sudionicima (4,45). Sudionici su manje zadovoljni s informacijom koju su imali prije treninga, stoga ih se u budućnosti treba bolje informirati.

Nemamo podatke i povratnu informaciju o učinkovitosti  Knjige nakon što je primijenjena u rad s djecom.

relateddocumentation
http://www.lifebookforyouth.com/lifebookengels/AIM.html

contactinformation
Ime: Ivana Maurović

Stručna pozicija: Znanstveni novak

E-Mail adresa: ivana.maurovic@erf.hr

Adresa (na poslu): Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet , Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb

Zemlja: Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 245 7585

keywords
|
|
|
|
|
|