EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljeSavjetovanje za udomitelje

Counselling for foster parents


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
Pokrajina Štajerska

countryoforigin
Pokrajina Štajerska

level

typeoftraining
  • inicijalne informacije za udomitelje, pripremni tečaj, trening

briefdescription
Orijentacijsko poslijepodne namijenjeno je svima onima koji razmatraju posvajanje, udomiteljstvo ili obiteljsku pedagošku brigu. Usluga želi podržati donošenje odluka s obzirom na to koji od prije spomenutih oblika potpore se može najbolje uklopiti s vlastitim mogućnostima i motiva; želi pomoći u donošenju ispravne odluke o  naknadnim koracima.

Ovaj pripremni seminar treba pružiti budućim udomiteljima priliku da se bave vlastitom obitelji i biografskom pozadinom, identificirajući svoje prednosti i slabosti kao osoba / partnera / obitelji sa ili bez svoje djece i to usporediti s potrebama udomljene djece ,

Raspravlja se o svijetu djece i razlozima koji mogu dovesti do izvan obiteljske skrbi, pritom iskusni udomitelji daju uvid u njihove živote kao udomiteljske obitelj.

 Za štajerske udomiteljske obitelji, postoje tri modela socijalne sigurnosti. Neki od njih uključuju obvezu za daljnju edukaciju. U svakom slučaju, naši seminari otvoreni su svim udomiteljima bez obveze daljnjeg treninga.

 

Mogućnost 1: 24 sata obaveznog treninga na godinu
Mogućnost 2 i 3: Obavezan dvogodišnji trening (12 sati treninga i12 sati sudjelovanja u udomiteljskoj grupi) za nove udomitelje.
Udomitelji koji nisu uključeni u ove modele (kao i budući udomitelji) su dobrodošli!
Pohađanje treninga i grupa može se vrednovati kao dio radnog odnosa. Ako se predviđeni specijalni troškovi treninga prijave nadležnim službama za udomiteljsku skrb, udomiteljima se može nadoknaditi trošak u iznosu od  150.00 €.

mainachievements
Trening voditelja:

Klinički i zdravstveni psiholozi  i edukatori s iskustvom u radu s djecom i mladima s posebnim potrebama i psihološkim savjetovanjem odraslih, socijalni radnici, psihoterapeuti, supervizori, vrtićki odgajatelji i učitelji.

Znanstvenici iz područja obrazovanja, socijalni edukatori, primalje.

Sistemski treneri i socijalni menadžeri s iskustvom u roditeljskom savjetovanju.

effectiveness
CIlj je omogućiti udomiteljima da steknu uvid i prihvate udomljeno dijete s njegovim iskustvom i životom s biološkim roditeljima kako bi mu mogli pružiti dobro mjesto za život.

 

* Zadovoljstvo u suživotu s djecom, suosjećanje i strpljenje

* Otvorenost i tolerancija

* Sigurni uvjeti

* Osobna pouzdanost

* Fizičko i mentalno zdravlje i otpornost

* Spremnost na suradnju s centrima za socijalnu skrb i s biološkim roditeljima

 

Metoda:

Podrška udomiteljskoj obitelji

Kako bi se postigla najveća moguća stabilnost u udomiteljskim odnosima, važno je udomiteljima ponuditi sustavnu podršku kako bi se lakše nosili sa svojim, cesti zahtjevnim, zadacima. Od svibnja 2012., sve štajerske udomiteljske obitelji su pod obaveznim nadzorom ‘ARGE Sozialversicherungsrechtliche Absicherung für Pflegefamilien’.

Podrška udomiteljskim obiteljima omogućuje osvrt i savjetovanje udomiteljima kako bi raspravili aktualne teme u ugodnoj atmosferi.  To pruža olakšanje i mogućnost razgovora, kako udomiteljima, tako i cijeloj udomiteljskoj obitelji.  Na taj način problemi se rano otkrivaju, omogućava se kvalitetnija suradnja, a obitelj u teškim situacijama ima na raspolaganju podršku.

 

Grupe udomitelja  

Nudimo redovne sastanke, takozvane ‘grupe udomitelja’ svim udomiteljima Pokrajine Štajerske. Na taj način, udomitelji imaju mogućnost direktnog kontakta s drugim udomiteljima na ovom području, u svrhu razmjene  iskustava i praktičnih savjeta. Često je korisno susresti ljude koje se nalaze u sličnoj situaciji.  Grupe udomitelja vodi grupni savjetovatelj koji je vezan obavezom povjerljivosti.

 

Moderiranje susreta

Kad se susretnu udomljeno dijete, biološki roditelj i udomitelj, moguće je da dođe do konflikata.

Često navedeni sudionici imaju različite potrebe i interese koje treba uravnotežiti. Moderiranjem susreta nastoji se omogućiti udomljenom djetetu  kontakt s biološkim roditeljima, uz što manje napetosti, tjeskobe i konflikata.

Moderatori organiziraju, planiraju i prate susrete. Iskustvo je pokazalo da se samom prisutnošću moderatora  stvaraju sigurniji radni okvir za susrete.   Drugi važan dio je  brifing i debrifing susreta udomljenog djeteta  s biološkim roditeljima i udomiteljima.

Moderiranje susreta provode iskusni profesionalci; oni se obično održavaju u neutralnim prostorima.

Psihološki tretman

Psihološki tretman namijenjen je djeci koja žive s udomiteljima; a pružaju  ga klinički i zdravstveni psiholozi. Razvojni problem i problem u ponašanju mogu biti rezultat proživljenog zanemarivanje, nasilja ili zlostavljanja.  Proživljeno odvajanje od roditelja također je važan faktor. Navedene teškoće često su i djeci i udomiteljima vrlo stresni.

evaluation


relateddocumentation
Trening Program 2015

http://www.pflegefamilie.at/images/Fortbildung/ProgrammFolder2015.pdf

contactinformation
Ime: Pflegeelternverein Steiermark/Jugend am Werk

E-Mail adresa: www.pflegefamilie.at

Adresa (na poslu): Schillerstr.19,8570 Voitsberg

Zemlja: Štajarska pokrajna

Telefon: +43 (0) 316/822 433 - 05079004512

keywords
|
|
|
|
|
|