EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljePedagogija traume i savjetovanje

Trauma pedagogics and trauma counselling


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
Socijalna pedagogija

countryoforigin
Pokrajina Štajerska

level

typeoftraining

briefdescription
Sistemska pedagogija traume i savjetovanje vezano uz traumu uključuje i prepoznaje iskustva traumatiziranih osoba, djeluje na principu resursi - procesno orijentirani način rada, uzimajući u obzir socijalnu okolinu i širi kontekst, djeluje na razini povezanosti s drugima, te vjeruje u potrebu  de-privatizaciju patnje.  

6 modula/3 dana:

1: Osnove pedagogije trauma, traumatizirane djece i njihovih obitelji, resursno- orijentirani razgovori s roditeljima, kreativne metode, mašta i rituali, prikupljanje blaga.

2: Trauma u obitelji, trauma tijekom života; transgeneracijski prijenos trauma; stabilizacija i izgradnja resursa.

3. Trauma u sustavu; traumatizirani mladi ljudi u institucijama, koncept sigurnog mjesta

4: Trauma i nasilje; stabilizacija u kriznim situacijama

5: Integracija sadržaja treninga

6: Zaključak

mainachievements
Ciljna skupina: Zaposlenici u centrima za djecu i mlade

Voditelji: Sistemski terapeuti, sistemski terapeuti za djecu i mlade.

effectiveness
Cilj je pružiti osnove psiho-traumatologije i pedagogije traume. Temelji se na modelu koji povezuje sistemske i salutogenetske koncepte.

evaluation


relateddocumentation


contactinformation
Ime: BÖS

Stručna pozicija: Berufsverband Österreichischer Sozialpädagogen

E-Mail adresa: fortbildung@pro juventute.at

Adresa (na poslu):Fischergasse 17,5020 Salzburg

Zemlja: Austria

Telefon:

keywords
|
|
|
|
|
|