EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljeBurnout - preventivni trening pomoću KÁSZPEM metode

Burnout prevention program using KASZPEM method


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
Vrsta programa: Profesionalni trening unaprijeđivanja znanja, vještina i rada na sebi. Ciljana skupina: odgajatelji za djecu, stručnjaci za djecu u području udomiteljstva (socijalni radnici, pomoćni odgajatelji, udomitelji)

Tema radionice: Trening se odnosi na moderan pristup prevenciji sindroma izgaranja (burnout) koristeći KÁSZPEM metodu. Navedeni trening također pridonosi jačanju vla

countryoforigin
Mađarska

level

typeoftraining

briefdescription
Predviđeno vrijeme trajanja treninga je 4 dana, poželjno u kontinuitetu, ukupno 28h. Cijena treninga je 615 kn po osobi.

mainachievements
Trening se odnosi na moderan pristup prevenciji sindroma izgaranja (burnout-a). Glavni cilj treninga je zaštita djece i sprječavanje napuštanja radnih mjesta stručnjaka iz sustava socijalne skrbi. Nakon pohađanja treninga, sudionici će biti osnaženi i spremniji vidjeti svoj posao kao izvor zadovoljstva i ispunjenja.

 

Nakon stvaranja početne povezanosti i povjerenja, trening će obuhvaćati:

-       Raspravu o motivaciji za izbor zanimanja

-       Informacije o samoispunjavajućim elementima posla

-       Sakupljanje osobnih i profesionalnih resursa

-       Metode samozaštite (zaštitni faktor burnouta-a)

-       Planiranje budućih ciljeva na temelju grupnih iskustava

 

Metode treninga: grupne vježbe za razvoj jakih strana, kapaciteta i osobina s refleksijom na profesionalnu ulogu. Trening pruža mogućnost odabira najprihvatljivije metode s ciljem prilagodbe potrebama ciljanih skupina. Voditelj treninga može odlučiti koju metodu koristiti ovisno o iskustvu koje grupa ima u radu s djecom u području udomiteljstva.

effectiveness
Stručnjaci koji rade na području udomiteljstva s djecom izloženi su visokim razinama stresa na poslu i pod rizicima su od izgaranja na poslu, odnosno burnouta.

 

Kroz trening će se razvijati slijedeće vješine:

-       Učenje na vlastitim iskustvima

-       Profesionalna svjesnost i odvažnost

-       Integriranje, ego obrana

-       Sposobnost korištenja i upravljanja resursima

 

Razvijanje navedenih vještina izuzetno je korisno pomoćnim odgajateljima, odgajateljima i udomiteljima za razumijevanje potencijalnih štetnih čimbenika, stresnih situacija, prepoznavanje simptoma i sprječavanje njihovog širenja, koristeći adekvatne tehnike.

Vodeći se našim projektom, teme suočavanja sa stresom i burnout-om izrazito su važne i preporuča se koristiti ih tijekom čitavog treninga.

evaluation
Povratne informacije sudionici su davali individualno i grupno, prema sljedećim područjima:

·         aktivnost tijekom grupnog rada

·         način na koji vide sebe

·         način na koji vide svoju profesiju

·         profesionalnu informiranost

·         obrambene mehanizme

·         samopoštovanje i samouvjerenost

sposobnost upravljanja resursima

relateddocumentation
Kurikulum je dostupan online na Mađarskom i Engleskom jeziku (www.agotafelki.hu courses in child protection and social care/burn out prevention training). Trening materijali nisu dostupni. Za više informacija kontaktirati:  Ágota Felnőttképzési Intézmény (ÁGOTA Foundation’s Adult Education Institution).

contactinformation
Ime: ÁGOTA Foundation’s Adult Education Institution ( Hungarian name: Ágota Felnőttképzési Intézmény)

           Révai Istvánné, Busáné Csengeri Judit

Pozicija:

E-Mail adresa: rg@agotaalapitvany.hu, busane.judit@gmail.com

Adresa (posao): 6701 Szeged, Pf.2003

Zemlja: Mađarska

Telefon: +36 30 624 2840, +36 20 994 6949

keywords
|
|
|
|
|
|