EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljeFIKSZ Program (prilagođeni PRIDE Program, SAD)

PRIDE (Pre-Service Foster and Adoptive Parent Training)


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
Usmjereno većinom osobama koje žele postati udomitelji, kao priprema za novu ulogu. Podrška u procesu donošenja odluka, priprema za adekvatnu brigu i zaštitu djece kroz pet vještina/kompetencija.

countryoforigin
SAD

level

typeoftraining

briefdescription
9 radionica, ukupno 28h. Cijena se razlikuje ovisno o organizaciji koja provodi trening. U Child Protection Methodological Services of Budapest cijena je 500 kn po osobi plus dodatna cijena trening materijala (5,000 HUF= 122.52kn). U Mađarskoj prvi dio 60 satnog treninga za udomitelje uključuje program pripreme za donošenje odluke. Cilj treninga je razvoj potrebnih kompetencija za udomiteljsku ulogu kao i procjena kompetencija kroz informiranje i vođenje tijekom treninga.

 

1 radionica: Predstavljanje FIKSZ Programa

2 radionica: Značaj timskog rada

3 radionica: Razvojne potrebe djeteta: privrženost

4 radionica: Osigurati (podržati) razvoj djeteta: gubitak

5 radionica: Jačanje obiteljskih odnosa

6 radionica: Razvojne potrebe djeteta: disciplina

7 radionica: Održavanje odnosa u obitelji

8 radionica: Priprema za promjene

9 radionica: Donošenje odluka

mainachievements
The Family, Child, Youth Association posjeduje sva prava i ovlasti za provođenje ovog treninga. Organizacija educira i vodi evidenciju voditelja treninga.

               

Edukacija uključuje pet kompetencija potrebnih za kvalitetno udomiteljstvo:

•       Zaštita i briga o djeci

•       Prepoznavanje dječjih potreba i pomaganje djeci da prevladaju poteškoće

•       Podupiranje (usmjeravanje) dobrog odnosa s biološkim roditeljima

•       Osiguravanje sigurnog, brižnog okruženja za dijete

•       Rad u profesionalnom okruženju

 

Kroz 9 radionica sudionici će se upoznati sa svojim obavezama i ulogama u sustavu podrške djeci kao udomitelji. Kroz rad na temi privrženosti usvojiti će znanja o razvojnim potrebama djece i načinima kako prevladati poteškoće. Usvojiti će teorijska znanja o načinima suočavanja i prevladavanja gubitka kod djeteta i kako se gubitak može manifestirati u dječjem ponašanju. Od velike je važnosti kvalitetna priprema udomitelja o načinima pomoći djeci da se što lakše nose s osjećajima i ponašanjima vezanima uz gubitak biološke obitelji. Ključno je razumijeti važnost održavanja kontakata djeteta s biološkom obitelji i rodbinom te je na udomiteljima da iniciraju i podržavaju susrete djeteta i njegove rodbine.Osim tehničkih detalja oko organizacije sastanaka između djeteta i njegove obitelj/rodbine (učestalost, lokacija itd.), udomitelji će dobiti informacije kako da se lakše nose s emocionalnim poteškoćama koje se mogu pojaviti kod djece. Naučiti će ispravne načine discipliniranja djeteta i ponašanja koja mogu očekivati od djece. Također će naučiti razliku između kažnjavanja i postavljanja adekvatnih granica, odnosno discipliniranja. Život u udomiteljskoj obitelji je za dijete samo privremeno rješenje, cilj je osnažiti dijete i pomoći mu da se vrati biološkoj obitelji. U slučaju da to nije moguće, djetetu će se pomoći na način da će mu se pronaći posvojitelji.

Trening udomiteljskih obitelji uključuje vještine upravljanja promjenama i emocionalnim aspektima situacije. Tijekom treninga naglašava se važnost suradnje između stručnjaka. Poslijednja radionica je osmišljena kao forum/tribina na koji će biti pozvani stručnjaci koji imaju iskustva u radu s djecom.effectiveness
Cilj edukacije je informiranje i osnaživanje, s mogućnošću primjene navedenih kompetencija. Trening uključuje predavanja, grupni rad, vježbe igranja uloga, prezentacije, video isječke i diskusiju. Na kraju treninga udomitelji će imati priliku procjeniti sebe i svoju obitelj kroz pet potrebnih kompetencija.

evaluation
Tijekom treninga sudionici će napredovati u pristupima, mišljenju i rješavanju problema vezanih uz problematiku udomiteljstva. Navedeno će biti mjereno otvorenim i zatvorenim diskusijama, vježbama i posjetima obiteljima sudionika od strane trenera. Završni dio treninga obuhvaća opis obiteljski snaga i područja na kojima je potrebno dodatno raditi i unaprijediti ih. Sve ovo je usmjereno podržavanju suradnje između obitelji i stručnjaka. Uspjeh treninga povećava ispravno implementiranje potrebnih kompetencija u praksi.

relateddocumentation
Kurikulum i trening materijali nisu dostupni online.

 

http://www.csagyi.hu/en/trainings/foster-parent-preparation

contactinformation
Ime: Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület (Family, Child, Youth Association)

Pozicija:

E-Mail adresa: csagyi@csagyi.hu

Adresa (posao): Podmaniczky St. 75., Budapest H-1064

Zemlja: Mađarska

Telefon: +36-1-225-3526

keywords
|
|
|
|
|
|