EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljeTrening medijacije

Mediation training


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
Medijacija je jedinstvena profesija u koju su uključene osobe različitog profesionalnog iskustva kao i s različitom motivacijom za uključivanje u edukaciju. Neki od njih se uključuju u trening zbog potrebe postojećeg posla, dok ostali žele razviti novu profesionalnu karijeru.

Sa stajališta CareComp projekta trening medijacije bi mogao biti najkorisniji odgojiteljima, ali neke elemente

countryoforigin
Mađarska

level

typeoftraining

briefdescription
Trening se sastoji od dva modula, podijeljena na dva ili tri dana – ukupno vrijeme trajanje svakog modula je 30h (zajedno 60h). Cijena treninga je 2204 kn po osobi

Veličina grupe je ograničena na maksimalno 24 osobe.

mainachievements
Trening je namijenjen razvoju profesionalnog identiteta sudionika. Tijekom treninga sudionici će se upoznati s postavkama, metodama i procesom medijacije. Koristeći usvojene tehnike, sudionici će biti u mogućnosti efikasno upravljati konfliktima na osobnoj i obiteljskoj razini. Glavna svrha treninga je osposobiti trenere koji se žele baviti medijacijom. Osim teoretskog znanja, trening je orijentiran i na praktičan rad i primjenu različitih tehnika medijacije u praksu.

 

Glavne kompetencije stečene tijekom projekta:

-       Znanja o pravnoj regulaciji procesa medijacije

-       Znanja i kompetencije vezana uz tehnike pregovaranja

-       Vještine postavljanja pitanja

-       Metode pregovaranja

-       Načini rješavanja konflikata

-       Medijacijske tehnike

-       Priprema na neočekivane događaje tijekom medijacijskog procesa

 

Prvi modul:

Glavni cilj je učenje osnovnih znanja

Sadržaj: osnovno znanje o načinima rješavanja sukoba, pregovaranje, proces medijacije, tehnike medijacije i vježbe, osnovna znanja iz psihologije, pravna pozadina i etička dimenzija medijacije

 

Drugi modul:

Glavni cilj je vježbanje potrebnih vještina i kompetencija.

Daljni razvoj vještina i znanja upravljanja sukobima

Prepoznavanje načina rješavanja sukoba i pregovaračih vještina sudionika.

Analiza i grupna razmjena iskustava između sudionika. Daljnji razvoj psiholoških i metodoloških kompetencija. 5 primjera simulacije pojedinih problema odabranih  slučajeva, 2 simulacije cijelih slučajeva iz prakse

effectiveness
Postupak medijacije je prepoznat kao uspješan način rješavanja konflikata i sporova.

Cilj treninga je učenje tehnika medijacije kroz teoriju i praksu.

Kroz trening sudionici će:

-       Prepoznati vlastiti stil rješavanja konflikata

-       Razviti uspješne komunikacijske stategije

-       Pomoći strankama u pregovorima

-       Umanjiti sukobe u svojoj okolini

-       Naučiti načine boljih rješavanja problema i imati više kontrole nad iznenadnim situacijama

Navedene vještine i znanja mogu se uspješno primjenjivati tijekom rada s odgojiteljima, pomoćnim odgojiteljima i udomiteljima. Na taj način ih osnažuju za efikasnije nošenje s konfliktima.

evaluation
Tijekom treninga sudionici će kroz simulaciju slučajeva iz prakse usvojiti vještine potrebne za vođenje medijacije. Na kraju treninga, svaki od sudionika će imati priliku voditi cijeli proces medijacije nakon kojeg će dobiti povratnu informaciju od strane voditelja treninga.

relateddocumentation
Kurikulum je dostupan online na Mađarskom  /www.csagyi.hu-képzések-mediátor képzés/ 

Trening materijali nisu dostupni online. Za detaljnije informacije kontaktirati Family, Child and Youth Assosiation.

http://www.csagyi.hu/en/trainings/mediation

contactinformation
Ime: Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület (Family, Child, Youth Association)

Pozicija:

E-Mail adresa: csagyi@csagyi.hu

Adresa (posao): Podmaniczky St. 75., Budapest H-1064

Zemlja: Mađarska

Telefon: +36-1-225-3526

keywords
|
|
|
|
|
|