EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 06. 16
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomitelje

Custom search

searchfor:


targetgroupaddressed


level


typeoftraining


keywords
Jednostavni i korisni načini primjene tehnika uspješne komunikacije

Simple and useful ways of successful communication technique usage

tovabb

Trening medijacije

Mediation training

tovabb

Program za srednje škole

Highschool Program

tovabb

FIKSZ Program (prilagođeni PRIDE Program, SAD)

PRIDE (Pre-Service Foster and Adoptive Parent Training)

tovabb

Tretman i prevencija zlostavljanja djece

Treatment and prevention of child abuse

tovabb

Burnout - preventivni trening pomoću KÁSZPEM metode

Burnout prevention program using KASZPEM method

tovabb

Pedagogija traume i savjetovanje

Trauma pedagogics and trauma counselling

tovabb

Savjetovanje za udomitelje

Counselling for foster parents

tovabb

‘Toplo gnijezdo’- Pružanje ljubavi i sigurnosti … djeca su najdragocijeniji a istodobno i najranjiviji članovi društva…

‘Nestwärme’ – ‘Providing love and security’ ...Children are most precious and, at the same time, they are those in our society who are the most vulnerable

tovabb

Moj život kroz KNJIGU

LIFEBOOK for youth

tovabb

Kvalitetno udomiteljstvo za sretno djetinjstvo

Quality foster care for a happy childhood

tovabb

Priručnik za obrazovanje udomitelja – set od 8 tematskih radionica

Guidebook for foster parents education – set of 8 thematic workshops CSPI - Centre for social policy initiatives

tovabb

Sigurnim korakom do udomiteljstva

A sound approach to foster care

tovabb

FAIRSTART PROJEKT - razvoj on – line i digitalnog dostupnih alata za unapređenje kompetencija vezanih uz brigu za druge, namijenjenih osoblju koje radi u ustanovama za nezbrinutu djecu

tovabb

C You!- Zajednice u prevenciji mladenačkog nasilja

C You! – Communities preventing Youth violence

tovabb

Kompas

Compass

tovabb

Projekt Alternative nasilju; Podrška osobama pri nošenju sa sukobima i nasiljem

Alternatives to Violence Project; Supporting people to deal with conflict and violence

tovabb
|
|
|
|
|
|