EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomitelje

O projektu CareComp

U kontekstu prelaska iz institucionalne skrbi na udomiteljstvo , sve se zemlje suočavaju s izazovima promjene institucionalne kulture, novih edukacija i kontinuiranim razvojem vještina za pomoćne odgajatelje i udomitelje koji skrbe za djecu koja se nalaze u nepovoljnom položaju i izloženi su visokim rizicima od socijalne isključenosti.

Kako bi se olakšao razvoj transverzalnih vještina (socijalnih, kreativnih i rekreativnih)kod odgajatelja, pomoćnih odgajatelja i udomitelja, postavljeni su sljedeći ciljevi:

1. Razvoj profesionalnih kompetencija edukatora/trenera koji će odgajateljima, pomoćnim odgajateljima i udomiteljima pružiti edukaciju i modele dobre prakse koje mogu koristiti u svakodnevnom radu.

2. Razvoj transverzalnih vještina odgajatelja, pomoćnih odgajatelja i udomitelja putem edukacije u sljedećim područjima: nošenje sa izazovima, rad s drugima, verbalna i neverbalna komunikacija, kreativno razmišljanje, kritičko mišljenje, planiranje obveza, rješavanje problema, itd.


Glavne aktivnosti potrebne za postizanje ciljeva su sljedeće:

1) analiza potreba ciljane skupine koja će omogućiti izradu međunarodnog izvješća o edukaciji i potrebama za kontinuiranim usavršavanjem odgajatelja, pomoćnih odgajatelja i udomitelja

2) izrada web stranice koja će sadržavati ne samo informacije o projektu i mogućnost preuzimanja njegovih rezultata nego i datoteku najboljih praksi.

3) izrada kurikuluma za razvoj transverzalnih vještina odgajatelja, pomoćnih odgajatelja i udomitelja ;

4) izrada edukativnih materijala, baziranih na kurikulumu

Projektni rezultati

Trajanje projekta: rujan 2014 – kolovoz 2016

Međunarodne i obrazovno-edukativne aktivnosti:

U rujnu 2015. će se educirati 12 stručnjaka, po tri iz svake zemlje (psiholozi i socijalni radnici) o tome kako koristiti kurikulum, edukativne materijale i bazu podataka s primjerima dobre prakse za vrijeme trajanja projekta. Ovi stručnjaci će potom organizirati pilot edukacije u svojim zemljama za 40 odgajatelja, pomoćnih odgajatelja i udomitelja (10 po svakoj od uključenih država).

Međunarodni, zajednički trening ovih stručnjaka će olakšati ne samo profesionalni razvoj samih sudionika nego će i promovirati međunarodnu suradnju i zajedničko učenje onih koji rade u području zaštite djece i nakon završetka ovog projekta kao i izvan granica zemalja sudionica ovog projekta.

MULTIPLIKACIJA


U posljednjoj fazi provedbe projekta organizirat će se značajna događanja usmjerena daljnjem korištenju rezultata projekta:


1)U tri zemlje (Austrija, Hrvatska i Rumunjska) bit će organizirane diseminacijske radionice s predstavnicima javnih politika, ciljanih skupina i ostalim zainteresiranim dionicima.


2)U Mađarskoj će se organizirati završna međunarodna konferencija radi promicanja daljnje europske suradnje na području pitanja zaštite djeteta.

|
|
|
|
|
|