EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2023. 10. 01
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomitelje
REZULTAT 1

Ustanoviti koje transverzalne vještine i kompetencije trebaju odgajatelji, pomoćni odgajatelji i udomitelji

Kako bi što bolje utvrdili koje transverzalne vještine i kompetencije su potrebne odgajateljima, pomoćnim odgajateljima i udomiteljima u svakoj od zemalja partnera, provesti ćemo opsežno istraživanje o njihovim potrebama kao i o potrebama za međusobnom suradnjom i zajedničkim učenjem

 

REZULTAT 2

Baza podataka s primjerima dobre prakse, dostupnih edukacija i materijala

U bazi podataka će biti sažeti svi javno dostupni edukativni materijali i treninzi usmjereni razvoju transverzalnih kompetencija koji se koriste i/ili su korišteni na nacionalnoj razini ili kroz ranije Lifelong Learning programe. Cilj nam je vrednovati rezultate ranije provedenih projekata i omogućiti pristup različitim edukativnim materijalima koji se mogu prilagoditi potrebama ciljane skupine.UČINAK 3

Kurikulum

Kurikulum će zajednički izraditi svi partneri pri čemu će svaki partner sudjelovati u razvoju i njegovoj adaptaciji.UČINAK 4

Edukacijski materijali

Edukacijski materijali će biti izrađeni temeljem vrednovanja ranije prikupljenih primjera dobre prakse.|
|
|
|
|
|