EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Kompetenciafejlesztés gyermekfelügyelők, nevelők és nevelőszülők részére az intézményes ellátásból a közösségi alapú felé történő átmenet jegyében
2023. 10. 01
Hírek/Események
Legjobb Képzési Modellek Adatbázis
Tanmenet és tananyag gyermekfelügyelők, nevelők és nevelőszülők részére

A CareComp-ról

Az intézményes gondozásból a közösségi alapúra való áttérés során minden ország hasonló kihívásokkal néz szembe. Az intézményes kultúra megváltoztatásához szükséges a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó gyermekfelügyelők, nevelők és nevelőszülők kompetenciáinak folyamatos fejlesztése és továbbképzésük.

A gyermekvédelmi szakemberek rugalmas készségeinek (társas, kreatív és rekreációs) fejlesztése érdekében jelen projekt az alábbiakat tűzte ki céljául:

  1. A gyermekvédelmi szakembereket képző személyek szakmai kompetenciájának fejlesztése tanmenet, tananyag és a legjobb képzések modelljeinek felkínálása révén, melyeket mindennapi munkájuk során alkalmazhatnak.

  2. A gyermekvédelmi szakemberek rugalmas készségeinek fejlesztése az alábbi területekre vonatkozóan: kihívások kezelése, másokkal való közös munka, verbális és non-verbális kommunikáció, kreatív gondolkodás, kritikus gondolkodás, a helyes tanulás elsajátítása, egyéni munka megtervezése, problémamegoldó képesség.


A projekt céljainak megvalósításához szükséges fő tevékenységek:

  1. A célcsoport szükségleteinek felmérése kapcsán egy nemzetközi tanulmány jön létre a gyerekfelügyelők, nevelők és nevelőszülők képzési és fejlődési igényeivel kapcsolatosan;
  2. olyan honlap kialakítása, mely nem csupán a projekttel kapcsolatos információkat és a letölthető eredményeket tartalmazza, hanem a legjobb gyakorlatokat összegyűjtő adatbázist is;
  3. a gyermekvédelmi szakemberek rugalmas készségeit fejlesztő tanmenet kialakítása;
  4. ezen tanmenetre épülő képzés kivitelezését elősegítő tananyag kifejlesztése;

Projekt EREDMÉNYEK

Projekt időtartama: 2014 szeptember- 2016 augusztus


Nemzetközi tréningek:

2015 szeptemberében 12 szakember (országonként három pszichológus vagy szociális munkás) kap képzést arról, hogyan használja a projekt során kidolgozott tananyagot, tréning anyagot és a Legjobb Képzések Adatbázisát. Ezután a kiképzett szakemberek próba tréningeket szerveznek 40 gyermekfelügyelőnek, nevelőnek és nevelőszülőnek (országonként 10 fő).

A nemzetközi csapat kiképzése a résztvevők szakmai fejlődésén túl előmozdítja a nemzetközi összefogást és azt, hogy a gyermekvédelmi szakemberek az együttműködés során szakmailag fejlődhessenek a projekt és a résztvevő országok határain túl is.


SOKSZOROSÍTÁS

A projekt utolsó félévében nagyszabású találkozókat szervezünk, hogy a projekt eredményei minél több szakemberhez eljussanak:

1) Három országban (Ausztria, Horvátország, Románia) workshopokat tartunk, ahol megjelennek a célcsoportok, a támogatók és a döntéshozók képviselői egyaránt.

2) A negyedik résztvevő országban, Magyarországon tartjuk meg a záró nemzetközi konferenciát, melynek célja, hogy szélesebb körben is támogassuk az együttműködést az európai országok között a gyermekvédelem területén.

|
|
|
|
|
|