EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2024. 02. 21
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternaliConsiliere pentru părinţi adoptivi

Counselling for foster parents


Grup ţintă
  • Asistenti maternali

Aria prioritară
Provincia Styria

Ţara de origine
Provincia Styria

Nivel
  • Regional

Tipul instruirii
  • Altele Informaţii pentru părinţi adoptivi; seminar de pregătire; program de antrenament

Descriere succintă
Ziua de orientare este destinat tuturor celor care sunt înteresaţi de adopţie, asistenţă maternală, familile adoptive, familii pedagogice. Serviciul doreşte să sprijine în ceea ce priveşte luarea deciziilor, înainte menţionate, forme de sprijin care se potrivesc cel mai bine cu propriile posibilităţi şi motive; vrea să ajute, face o decizie informală cu privire la treptele pe care trebuie să le parcurgă.

Acest seminar de pregătire ar trebui să ofere viitorilor ingrijitori, o posibilitate de a face cu propria familie şi de fundal biografic, pentru a identifica punctele forte şi punctele slabe ca o persoana / partener / familie, cu sau fără copii de-al lor şi să lucreze, în conformitate cu nevoile copiilor adoptaţi . Lumea copiilor şi motivele care pot duce la ingrijire la domiciliu sunt discutate. Persoanele care ii ingrijesc cu experienţă oferi o perspectiva asupra vietii lor ca familii de plasament.

Pentru familiile din plasamentele din Stiria, există trei modele de asigurări sociale; unele dintre ele includ un angajament pentru formare continuă. Cu toate acestea, seminariile noastre sunt, de asemenea, deschise pentru toţi părinţii adoptivi fără obligaţie de formare!

 
Alternative 1: 24 de ore de formare obligatorie pe an
Alternative 2 & 3: obligaţie de formare următoarele pentru prima dată, oferind ingrijire de doi ani (12 ore de instruire şi 12 ore de grup cu părinţi adoptivi ")
Părinţi adoptivi nu sunt incluse în aceste modele (de asemenea, părinţii adoptivi insărcinate) sunt binevenite!
 Participanţi la traininguri pot fi creditate în cadrul relaţiei de muncă. În cazul în care se aplică pentru suportarea costurilor speciale cu autorităţile înainte de a participa la formarea cu  părinţi adoptivi sunt rambursate cu € 150,00 de către autorităţile responsabile cu supravegherea asistenţei maternale.

Rezultate principale
Instruirea formatorilor:

Psihologi si educatori clinice şi de sănătate cu experienţă în lucrul cu copiii şi tinerii cu nevoi speciale şi în consiliere psiho-socială cu adulţii, asistenţi sociali, psihoterapeuţi, autorităţile de supraveghere, gradinita si educatoare,

Cercetători de învăţământ, educatori sociale, moase

Antrenori din sistem şi manageri sociale cu experienta in consiliere parentală.

Eficacitate
Acesta este scopul de a face şi menţine părinţii adoptivi în măsură să reflecte, în scopul de a fi în măsură să adopte un copil pentru ai da  un loc mai bun de trăit.

* Bucuria de a trai cu copii, empatie şi răbdare

* Deschidere şi toleranţă

* condiţii de siguranţă

* Fiabilitate Personală

* Sănătate fizică şi mentală şi capacitatea de adaptare

* Dorinţa de a coopera cu Oficiul de bunăstare a tinerilor şi părinţilor biologici

Metode:

Sprijin familiilor adoptive

În scopul de a realiza cea mai mare stabilitate posibilă a relaţiilor de plasament, sprijin systematic, este important să se ofere părinţilor adoptivi cu activităţile lor de multe ori provocatoare. Începând cu luna mai 2012, toate familiile adoptive din Stiria sunt obligatorii supravegheat de "ARGE Sozialversicherungsrechtliche Absicherung für Pflegefamilien". Sprijin familial Foster oferă o oportunitate de reflecţie şi consiliere pentru părinţi adoptivi pentru a discuta problemele care apar in viaţa de zi cu zi a familiei într-o atmosferă de respect. Acesta oferă ajutor şi posibilitatea de a vorbi pentru părinţi adoptivi şi se poate referi la întreaga familie. În acest fel, problemele pot fi identificate din timp, cooperarea poate fi îmbunătăţită şi familii adoptive pot fi sprijinite în situaţii dificile.

Grupuri părinţi adoptivi "

Oferim întâlniri regulate, aşa-numitele grupuri de "plasament părinţi" la toţi părinţii adoptivi din provincia Styria. În acest fel, asistenţi maternali au posibilitatea de a întâlni în mod direct şi informal cu alţi părinţi adoptivi în zona lor de a împărtăşi experienţe şi pentru a primi sfaturi practice şi sprijin. Adesea este util de a întâlnim oameni cu o vedere clară şi de a vorbii despre experienţe similare.
Grupuri de plasament părinţilor sunt moderate de către un consilier grup care este legat printr-o obligaţie de confidenţialitate.

Contacte şi vizite moderate

Oricînd pot apărea dificultăţi şi conflicte cănd părinţi adoptive copii şi părinţi biologici se întîlnesc. De multe ori, interesele părţilor sunt destul de diferite deşi ar  trebuie să fie echilibrate.

Vizitele moderate doresc să-i ofere copilului adoptat posibilitatea de a experimenta contactul cu / familia lui biologic, fiind menajat de tensiune, anxietate şi conflict posibil.

Moderatorii organiza, planifica, să însoţească vizitele. Experienţele arată că, de multe ori, un cadru mai sigur pentru contactul poate fi creat doar de prezenţa moderatorului. Alte componente importante sunt vizitele scurte cu copii, părinţi biologici şi părinţii adoptivi.

Vizite moderate sunt efectuate de profesionisti cu experienta; au loc de obicei în locuri neutre.

Tratamentul psihologic

Tratamentul psihologic se adresează copiilor care locuiesc cu părinţii adoptivi;acesta este oferit de psihologi clinici şi de sănătate. Probleme de dezvoltare si de comportament pentru copii poate fi rezultatul experimentat neglijare, violenţă şi / sau abuzuri. Separarea cu experienţă de la părinţii lor este, de asemenea, un factor important. Anomalii sunt adesea experimentate ca foarte stresant de copii şi părinţi adoptivi.

Evaluare


Materiale relevante
Curriculum, materiale de instruire, rapoarte: disponibil on-line

Programul de formare 2015

http://www.pflegefamilie.at/images/Fortbildung/ProgrammFolder2015.pdf

Date contact
Nume: Pflegeelternverein Steiermark / Jugend am Werk

Adresa de e-mail: www.pflegefamilie.at

Adresa (locul de muncă): Schillerstr.19,8570 Voitsberg

Ţara: Styria

Telefon: +43 (0) 316/822 433 - 05079004512

Cuvinte cheie
îngrijitor
|
|
|
|
|
|