EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2024. 02. 21
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternaliManual de instruire Educo: Valoarea Socială a sportului

EDUCO Training Handbook: lThe Social Value of sport


Grup ţintă
  • Educatori
  • Altele
  • Educatori sportivi

Aria prioritară


Ţara de origine
Italia, Marea Britanie, România, Turcia, Bulgaria

Nivel
  • European

Tipul instruirii
  • Curs de pregătire

Descriere succintă
Competenţele sociale se referă la capacitatea unui individ de a-şi adapta modul de gândire, sentimentele şi comportamentul pentru a realiza sarcini şi rezultate sociale  În diferite contexte sunt necesare foarte diferite competenţe sociale. În contextul sportiv, competenţele sociale s-au dovedit a fi la fel de importante ca şi abilităţile tehnice şi sportive pentru coaching-ul de succes.

 
Antrenori care lucrează conştiincios, cu auto-disciplină, motivatie, empatie, şi abilitate socială, crează un spirit de echipă care promovează încrederea în sine şi în colegi, bucuria şi efortul maxim în rândul sportivilor.

Manualul EDUCO se adresează organizaţiilor, autorităţilor locale, cluburilor sportive, ONGurilor, asociaţiilor de părinţi şi de oricăror persoane care recunosc valoarea socială a sportului şi importanţa centrală a educatorului de sport, şi care ar putea fi interesaţi de reproducerea unei experienţe de formare a antrenorilor de sport care lucrează cu tinerii.Rezultate principale
Principalele realizări

Pachetul de instruire EDUCO este un pachet complet, replicabil, unic şi specific pe baza căruia se poate organiza un curs de formare pentru educatori de sport care lucrează cu copii şi adolescenţi, cu scopul de a-i dezvolta competenţele sociale.

 MANUALUL este alcătuit din următoarele elemente:  

Metodologie  

Module  

Documentaţie  

Certificare: Paşaportul “EDUCO

 

Pachetul conţine:

Metodologia (Descrie metode active de educaţie, cum ar fi Autobiografia, Grupuri Active de invăţare ,Jocuri şi simulări)

2. Linii directoare pentru formatori şi organizatori de cursuri 

3. EDUCO module de formare: 
A. Stiluri de învăţare 
b. Diversitate 
c. Includere / excludere 
d. Comunicare interculturală 
e. Managementul conflictelor 
f. studii de caz 
g. A da şi a primi feedback-ul 
h. Practicii reflexive 
i. Comunicarea cu parintii 
J. Rezolvarea problemelor 

Documentaţie 4. Proiect 

Raport 5. Rezumatul programului pilot de formare  

6. Materiale suport 

7. Certificare: EDUCO PASSPORT  Eficacitate
Pachetul de instruire EDUCO a fost dezvoltat şi testat cu succes în cinci ţări europene.

Mai multe pe site-ul proiectului:
http://www.educoproject.eu/Evaluare
Un raport detaliat privind trainingul pilot sunt disponibile aici:
http://www.educoproject.eu/uploads/Training_Course_Final_Report.doc

Materiale relevante
Toate documentele aferente sunt disponibile în BG, RO, HU, IT, RO şi TR limbi.

http://www.educoproject.eu/en/publications
Date contact


Cuvinte cheie
|
|
|
|
|
|