EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2024. 02. 21
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternaliCommunităţiile pentru prevenirea violenţei printre tineri

Communities preventing Youth violence


Grup ţintă
  • îngrijitor
  • Educatori
  • Asistenţi sociali
  • Psihologi
  • Altele

Aria prioritară
Măsuri preventive menite specific la nivel de comunitate împotriva violenţei.

Ţara de origine
Parteneriat transnaţional cu sprijinul CE

Nivel
  • European

Tipul instruirii
  • Curs de pregătire
  • Altele

Descriere succintă
Scopul general al "C Tu! - Communităţiile pentru prevenirea violenţei printre tineri "a fost  dezvoltat şi implementat prin măsuri de preventive destinate în mod specific la nivel comunitar prin integrarea tuturor grupuri de persoane şi organizaţii care sunt în contact strâns sau mai general, cu tinerii şi au posibilitatea de a influenţa şi / sau interacţiona.

Activităţile programului astfel dezvoltat se adresează:

- tinerii intre 15-25 ani

- Persoanele care lucrează cu tinerii (oferind îndrumare, influenţă, suport)

- Mai general:  mediului de tineret

Proiectul a fost finanţat în cadrul programului DAPHNE III

Perioada: 03/10 / 2011-2 / 10/2013

Rezultate principale
Principala realizare a proiectului a fost

- Elaborarea şi publicarea de orientări atelier pentru a fi utilizate de către lucrătorii de tineret

- Campanie de sensibilizare prin organizarea de evenimente şi concursuri comunitateEficacitate
Conţinutul workshop-ului a fost implementat cu succes în cadrul structurii unui sistem de protecţie a copilului. Atelierele au primit aprecierea de către ambele tineri şi de lucru cu caracter personal cu tinerii

Evaluare
Conţinutul workshop-ului a fost implementat cu succes în cadrul structurii unui sistem de protecţie a copilului. Atelierele au primit aprecierea de către ambele tineri şi de lucru cu caracter personal cu tinerii.

Materiale relevante
Materiale atelier şi curriculum, ghid poate fi comandat de la partenerii de proiect.

Date contact
Poziţie: coordonator de proiect

Adresa de e-mail: elke.maurer@jaw.or.at

Adresa (locul de muncă):

Ţara: Austria

Telefon:

Cuvinte cheie
|
|
|
|
|
|