EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2024. 02. 21
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternaliProgramul FIKSZ (adaptarea programului PRIDE în Statele Unite ale Americii)

FIKSZ Program (adaptation of the PRIDE Program in the United States)


Grup ţintă
  • Asistenti maternali

Aria prioritară
Destinat în principal pentru persoanele care au aplicat pentru a deveni asistenţi maternali, pentru a le pregăti pentru sarcinile legate de această profesie. Oferă suport în procesul de luare a deciziilor. Pregăteşte solicitantul să fie în măsură să ofere servicii de ingrijire pentru copiii din protecţia copilului, în conformitate cu cele cinci competenţe.

Ţara de origine
STATELE UNITE ALE AMERICII

Nivel
  • European
  • Naţional(in cel puţin 80% din regiuni)

Tipul instruirii
  • Curs de pregătire

Descriere succintă
28 oră în nouă sesiuni. Preţul diferă în funcţie de instituţia de formare. În serviciile metodologice de protecţie pentru copii din Budapesta preţul este de 20.000 HUF per persoană, plus pretul materialului de învăţare (5.000 HUF). În Ungaria, prima parte a instruirii obligatorii de 60 de ore pentru părinţi adoptivi implică programul de pregătire-decizie care poate fi realizată prin finalizarea FIKSZ. În plus faţă de educaţia informaţional formarea are ca scop dezvoltarea competenţelor necesare necesare pentru această profesie, precum şi evaluarea competenţelor prin facilitarea dobândirea autocunoaştere a lungul formare.

1 sesiune: Introducerea programului FIKSZ

Sesiune 2: Lucrul în echipă pentru consecvenţă

Treia sesiune: nevoile de dezvoltare ale copilului: ataşament

A 4-a sesiune: Asigurarea dezvoltării copilului: pierdere

Cincea sesiune: Consolidarea relaţiilor din familie

6-a sesiune: nevoile de dezvoltare ale copilului: disciplină

Saptea sesiune: Mentinerea relatiilor din familie

Sesiune a 8-a: Pregătirea pentru schimbare

Sesiune nouă: de luare a deciziilor

Rezultate principale
Familia, copii, Asociaţia de Tineret deţine drepturile de formare. Asociaţia trenuri formatorilor şi le înregistrează, de asemenea,. Instruirea lucrează cu cinci competenţe.

·                     Protecţia copilului şi de îngrijire

·                     Prezent la nevoile copilului "S şi ajutându-le depăşească deficienţele în dezvoltarea, dacă este necesar

·                     Facilitarea o relaţie bună cu părinţii biologici

·                     Asigurarea mediu sigur, grija pentru copil

·                     Lucrul intr-o echipa profesionala

Prin noua sesiuni participanţii vor face cunoştinţă cu funcţiile lor, roluri, şi locul în sistemul de protecţie a copilului ca părinţi adoptivi. În timp ce lucrează cu tema de ataşament ar afla despre nevoile de dezvoltare şi modalităţile de a ajuta la depăşirea deficienţelor în acest domeniu. Ei dobândi cunoştinţe teoretice despre depăşirea pierdere, şi ia în considerare modalităţi acestea pot fi exprimate în comportamentul copilului. Este extrem de important ca un asistent maternal să fie pregătiţi pentru dificultăţile copilului în care se ocupă cu pierderea părintelui biologic, deşi poate fi doar temporară. Astfel, este esenţial să se înţeleagă cât de important este de a avea o relaţie bună cu rudele copilului, că acesta este, de asemenea, sarcina de a părintelui foster pentru a facilita o relaţie bună între ele şi copil. În plus faţă de detaliile tehnice ale modului în care întâlnirile dintre rudele şi copilul poate merge (frecvenţă, localizare, etc.), părinţii adoptivi primi instruire cu privire la modul de a gestiona luptele emoţionale care ar putea apărea. Ei învaţă despre căile acceptabile si non-acceptabile de disciplinare a copilului şi modalităţile preconizate copilului ar trebui să fie tratate în general. De asemenea, ei invata despre diferentele dintre disciplinare şi pedeapsă. Condiţii de viaţă cu părintele Foster este o perioadă temporară pentru copil, obiectivul este de a contribui la restabilirea copil la familia originală. În cazul în care nu se aplică, copilul s-ar fi ajutat cu trecerea de a deveni un membru al unei familii de adoptare. Formare de plasament părinţilor presupune gestionarea acestor tranziţii şi aspecte emoţionale.De-a lungul formării importanţa cooperării între profesionişti este subliniat, având în vedere sprijinul şi, de asemenea, controlul implicat în aceste relaţii. Ultima sesiune este un forum unde profesioniştii de protectie a copilului sunt invitaţi.

Eficacitate
Scopul instruirii este de a furniza informaţii, precum şi împuternici cu capacitatea de a aplica în mod conştient aceste competenţe. Instruirea foloseşte cursuri, munca în echipă, role-playing, demonstraţii, clipuri video, şi discuţii. Până la sfârşitul formării părinţilor adoptivi vor putea ei şi familiile lor să evalueze în funcţie de competenţe

Evaluare
Prin formarea participanţii vor arăta dezvoltare în abordările lor, de gândire, şi de rezolvare a problemelor. Acest lucru este măsurată cu deschidere şi închidere discuţiile, practicile registru de lucru, şi pedepsele pentru familiile participanţilor de către formatori. Instruirea se încheie cu predarea de rezumate care descriu punctele forte ale familiei şi zonele care au nevoie de îmbunătăţiri. Aceasta sprijină cooperarea între familii şi profesionişti. Eficacitatea instruirii va fi perceptibilă în practică în cazul în care competenţele necesare sunt aplicate în mod corespunzător.

Materiale relevante
Curriculum şi materiale de instruire nu sunt disponibile on-line.

http://www.csagyi.hu/en/trainings/foster-parent-preparation

Date contact
Nume: Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület (familie, copii, Asociaţia de Tineret)

Poziţie:

Adresa de e-mail: csagyi@csagyi.hu

Adresa (locul de muncă): Podmaniczky Sf. 75., Budapesta H-1064

Ţara: Ungaria

Telefon: + 36-1-225-3526

Cuvinte cheie
|
|
|
|
|
|