EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2024. 02. 21
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternaliCalitate asistenţei maternale pentru o copilărie fericită


Grup ţintă
  • Asistenti maternali
  • Asistenţi sociali

Aria prioritară
- Furnizarea de abilităţi şi competenţe necesare pentru actuali şi potenţiali asistenţi maternali în munca lor cu copiii cu dificultăţi de dezvoltare şi cele cu probleme de comportament

- Promovarea plasamentului copilului

- Îmbunătăţirea calităţii de ingrijire pentru copii din familii adoptive

Ţara de origine
Croaţia

Nivel
  • European
  • Regional

Tipul instruirii
  • Curs de pregătire

Descriere succintă
Programul a durat 3 ani (2010-2013) şi a fost finanţat de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. Acesta a fost făcut două judeţe şi în parteneriat cu 3 centre de servicii sociale.

Programul a constat din 3 tipuri de activităţi:

1.               Activităţi de promovare care vizează sensibilizarea opiniei publice cu privire la nevoile copiilor fără îngrijire părintească corespunzătoare

2.               Activităţi educaţionale care vizează consolidarea competenţelor şi competenc i ES de actuale şi potenţiale asistenţi maternali.

3.               Activităţile care vizează acordarea de sprijin pentru asistenţii parentali profesionişti;consiliere individuală; supravegherea personalului Centrului Protecţiei Sociale care lucrează în centre de plasament, adunări grup informal de familii adoptive şi dezvoltarea unui P lan de îngrijire individual pentru copil.

1.               Activităţi de promovare: Expert comunitate mese rotunde locale pe tema de avansare a bunăstării pentru copii fără îngrijire părintească corespunzătoare; Forum de discuţii publice cu scopul de a promova centre de plasament pentru copii. Masă rotundă prezentari s-au dat de către personalul care lucrează în sistemul de asistenţă socială (centre de Asistenţă Socială şi case de copii), precum şi profesori universitari.Forumuri publice a inclus prezentări de la Foster membrii echipei de îngrijire din centrele bunăstării sociale.

2.               Activităţi educaţionale pentru actuali şi potenţiali asistenţi maternali:

·                  Ateliere de lucru educaţionale pentru asistenţii parentali profesionişti care îngrijesc copii cu privire la următoarele subiecte: dezvoltarea psihosocială a copiilor, nevoile speciale ale copiilor în plasament, relaţia şi influenţa familiei biologice, neglijare şi abuz de copii, metode Educaţie, stimularea familii sănătoase şi funcţionale, dezvoltarea de un plan individual de asisten pentru copil.

·                  Activităţi educaţionale pentru asistenţi parentali profesionişti care au grija de copii cu dizabilităţi mentale sau fizice, în afară de teme generale, a acoperit, de asemenea, următoarele subiecte: detalii despre copii cu dizabilităţi fizice sau mentale. Specificul de dezvoltare prin pubertate a copiilor cu dizabilităţi fizice sau mentale. Adoptarea abilităţi practice. Promovarea respect de sine la copii.Dezvoltarea abilităţilor de socializare la copii, Sexualitate şi educaţie sexuală pentru copii cu dizabilităţi fizice sau mentale.

·                  Ateliere de lucru educaţionale menite să îngrijitorilor maternali care au grija de copii cu probleme de comportament, în afară de temele generale, de asemenea, să acopere: Probleme de comportament, alegerea metodelor de creştere şi de disciplină.

3.               Activităţile care vizează acordarea de sprijin pentru asistenţii parentali profesionişti - prin sprijinirea direct asistenţi maternali şi sprijin pentru personalul de specialitate din Centrele Asistenţă Socială care lucrează cu asistenţii parentali profesionişti.

Ateliere de lucru educaţionale a durat 4 ore fiecare. Au fost 10-15 participanţi prezenţi în medie. Supravegherea personalului Centrului Protecţiei Sociale a avut loc la fiecare 4 luni. Reuniuni informale de familii de plasament au fost organizate o dată pe an, la o excursie de grup pentru toţi cei care participă la ateliere de lucru în cursul anului. Ca parte a proiectului, un manual a fost dezvoltat - planul individual de asisten pentru un copil favorizat într-o familie de plasament, care este, de asemenea, aplicabil pentru copii într-o casă.

Rezultate principale
Educatorii / formatori nu a  avut o pregătire specială. Singura condiţie a fost de a avea un nivel adecvat de învăţământ (psihologie, asistenţă socială, logopedie), experienţă de lucru în grup şi experienţa cu furnizarea de formare pentru asistenţi maternali şi părinţi. În funcţie de aria de expertiză, diferiţi experţi livrate de formare diferit. Participanţii la ateliere de instruire pot solicita în orice moment consultanţă şi ajutor de la formatori sau de personalul Centrului Asistenţă Socială.

Au fost un total de 20 de asistenţi parentali profesionişti din 2 judeţe şi 10 sau cam asa ceva membri ai personalului de la centrele de servicii sociale.

Pe parcursul celor 3 ani ai programului, participantii au reflectat foarte pozitiv pe ea, subliniind utilitatea, practic, precum şi expertiză şi prietenie a formatorilor de program.

Personalul Centrul Asistenţă Socială au fost, de asemenea, mulţumiţi de formare întreprinse, care ia salvat ceva de lucru ca ei înşişi nu au putut, din cauza lipsei de timp, a alerga astfel de programe de formare aprofundată şi oferă tot conţinutul care a fost inclus în acest program.

În timpul grup adunări Foster de familie, asistenţii parentali profesionişti primeşte posibilitatea de a întâlni asistenţii parentali profesionişti din zone care nu se află sub controlul Centrului de Asistenţă Socială.

Experienţele schimbate, care a ajutat-le încurajeze şi să planifice activităţi comune viitoare.

Sustenabilitatea acestui proiect este măsurată în asimilarea de abilităţi şi competenţe necesare pentru a oferi calitate de asistenta maternala pentru copiii încurajate şi care dau asistenţii parentali profesionişti un sentiment de securitate şi competenţă, pe care le vor avea pe parcursul întregii lor cariere Promovarea.

Urmărirea de monitorizare după programul nu a fost nici o parte a programului nici nu a fost planificat.

Eficacitate
Scopul acestui program este dezvoltarea de servicii şi activităţi care contribuie la promovarea calităţii şi o mai bună planificare a calităţii plasamentului astfel pentru a creşte numărul de plasament îngrijitori pentru copii fără îngrijire părintească corespunzătoare.

Obiective specifice ale programului:

1.               Furnizarea de abilităţi şi competenţe necesare pentru asistenta maternala a copilului de calitate pentru potenţialii asistenţi maternali.

2.                Furnizarea de abilităţi şi competenţe necesare pentru asistenta maternala a copilului de calitate la asistenţi maternali existente.

3.               Oferind asistenţă profesională adecvată pentru a favoriza îngrijitorii copiilor cu dificultăţi fizice sau comportamentale.

4.               Conectarea familii adoptive.

5.               Asigurarea suportului expert şi de supraveghere de lucru cu personalul Centrului Asistenţă Socială care se ocupă cu promovarea.

6.               Avansarea şi promovarea plasamentului.

Au avut loc ateliere de lucru educaţionale tematice cu durata de 4 ore, care a inclus prezentări PPT, exerciţii (individuale şi în perechi), discuţii şi evaluare.

Au fost întreprinse toate activităţile în strânsă cooperare cu centrele bunăstarea socială şi, în caz de activităţi de promovare, în colaborare cu alte instituţii relevante din comunitate (case de copii, şcoli, comunităţi religioase etc.)

Consiliere individuală pentru asistenţi maternali şi copii favorizate a fost realizată de către experţi în funcţie de nevoile specifice subliniate de către asistenţii parentali profesionişti. Adunări grup de familii de plasament au fost, de asemenea, a avut loc departe de locul lor de reşedinţă.

Ldren chi biologică a asistenţilor parentali profesionişti au fost, de asemenea, în participarea la excursii, care au fost cu caracter educativ şi distractiv (muzee, gradina zoologica, etc). O evaluare externă şi internă efectuată în privinţa programului a arătat o mare satisfacţie de asistenţi parentali profesionişti şi personalul Asistenţă Socială

Evaluare
A fost realizată o evaluare externă şi internă. Evaluarea internă a fost realizată în mod continuu după fiecare activitate desfăşurată şi cea externă după fiecare an şi la sfârşitul întregului program. Evaluarea externă a inclus, în afară de documentaţia de proiect, de plasament grupuri îngrijitor focus şi interviuri cu personalul Centrului Asistenţă Socială. Atelierele de invatamant au fost evaluate prin chestionare care justificarea pentru temele, utilitatea şi oportunitatea, calitatea prezentărilor şi a calităţii prezentatori. Evaluarea a arătat că asistenţi maternali şi potenţialii asistenti maternali evaluat adecvat al subiecte, inclusiv extrem de utilitatea de formare organizate de Sirius. Cu implicarea Sirius ", numărul de ateliere de formare a crescut semnificativ, prin care formare continua a fost intreprinse pentru a pregăti asistenţii parentali profesionişti să funcţioneze mai bine locurile lor de muncă. Pe parcursul întregului 3 ani de program, participantii au avut opinii pozitive ale acestuia, inclusiv subliniind utilitatea şi caracterul practic, precum şi expertiza şi prietenie a formatorilor. Ateliere de lucru consiliere individuală a primit cele mai mari note, urmat de adunările grupului. Toate materialele sunt disponibile la Centrul Sirius, însă numai manual pe planul individual de asisten pentru copilul este disponibil pe site-ul nostru, inclusiv o scurtă descriere a programului.

Materiale relevante
Toate materialele sunt disponibile la Centrul Sirius, însă numai manual pe planul individual de asisten pentru copilul este disponibil pe site-ul nostru, inclusiv o scurtă descriere a programului.

Date contact
Nume: Ivana Belamarić

Poziţie: Director de program

E-Mail: ivana@centar-sirius.hr

Adresa de afaceri: Trnjanska 59a, Zagreb

Ţara: Croaţia

Tel: 385-1-6310 389

Cuvinte cheie
|
|
|
|
|
|