EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2024. 02. 21
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternaliPedagogia Traumei şi consiliere traumei

Trauma education and trauma counseling


Grup ţintă
  • îngrijitor
  • Educatori
  • Asistenti maternali
  • Asistenţi sociali
  • Psihologi

Aria prioritară
Pedagogie sociale

Ţara de origine
Austria

Nivel

Tipul instruirii
  • Curs de pregătire

Descriere succintă
Pedagogia traume sistemice si consiliere traume pune în aplicare o atitudine care recunoaşte experienţa de oameni traumatizaţi, lucrează într-un mod resurselor şi orientată spre proces, consideră mediul social şi contextul mai larg, lucrari bazate pe reţea, şi consideră că un activ de-privatizare de suferinţă este necesar.

6 module / 3 zile:

1: Bazele de pedagogie traumatisme, copiii traumatizaţi şi familiile lor, conversaţii orientate resurse cu părinţii, metode creative, imaginaţie şi ritualuri, colectarea de comori.

2: Trauma în familie, traume în cursul vieţii; transmiterea transgenerational de traume; stabilizare şi construirea resurselor.

3: Trauma în sistem; tinerii traumatizate în instituţiile, conceptul de locuri sigure.

4: Trauma şi violenţa; stabilizare în situaţii de criză.

5: Integrarea conţinutului de formare.

6: Concluzii

Rezultate principale
Grup ţintă: Angajaţii de servicii pentru copii şi tineret în centre de consiliere.

Formatori: terapeuti sistemice, terapeuţi sistemice de copii şi tineri.

Eficacitate
Acesta este scopul de a oferi elementele de bază ale psiho-Traumatologiei şi pedagogiei traumatice. Ea se bazează pe un model care interconectează concepte sistemice şi salutogenic.

Evaluare


Materiale relevante


Date contact
Nume: BÖS

Poziţie: Berufsverband Österreichischer Sozialpädagogen

Adresa de e-mail: fortbildung @ pro juventute.at

Adresa (locul de muncă): Fischergasse 17,5020 Salzburg

Ţara: Austria

Telefon:

Cuvinte cheie
|
|
|
|
|
|