EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2023. 12. 02
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternali

Custom search

Căutări:


Grup ţintă


Nivel


Tipul instruirii


Cuvinte cheie
PROIECTUL FAIRSTART

THE FAIRSTART PROJECT

mai departe ►

Programul Şcoala de Bază

Bazisiskola Program

mai departe ►

Pedagogia Traumei şi consiliere traumei

Trauma education and trauma counseling

mai departe ►

Modalităţi simple şi eficiente de aplicare a tehnicilor de susţinere a conversaţiei

Simple and effective ways of applying techniques of supportive consultation

mai departe ►

O abordare solidă pentru a promova ingrijirea

mai departe ►

Calitate asistenţei maternale pentru o copilărie fericită

mai departe ►

Formare în domeniul medierii

Mediation training

mai departe ►

Carte de viaţă pentu tineret

LIFEBOOK FOR YOUTH

mai departe ►

Programul FIKSZ (adaptarea programului PRIDE în Statele Unite ale Americii)

FIKSZ Program (adaptation of the PRIDE Program in the United States)

mai departe ►

Ghid pentru educaţie maternali - set de 8 ateliere tematiceCSPI - Centrul pentru iniţiative de politică socială

Guidebook for foster parents education – set of 8 thematic workshops CSPI - Centre for social policy initiatives

mai departe ►

Compasito

Portalul Compasito

mai departe ►

Tratamentul şi prevenirea abuzului faţă de copii

Treatment and prevention of child abuse

mai departe ►

Communităţiile pentru prevenirea violenţei printre tineri

Communities preventing Youth violence

mai departe ►

Formare pentru prevenirea epuizării cu metoda KÁSZPEM

Burn out prevention training with KÁSZPEM method

mai departe ►

Proiect Alternative la Violenţa Sprijinirea persoanelor pentru a putea face faţă conflictului şi violenţei

Alternatives to Violence Project Supporting people to deal with conflict and violence

mai departe ►

Manual de instruire Educo: Valoarea Socială a sportului

EDUCO Training Handbook: lThe Social Value of sport

mai departe ►

Consiliere pentru părinţi adoptivi

Counselling for foster parents

mai departe ►

Asigurarea dragostei şi a securităţii

Providing love and security’

mai departe ►
|
|
|
|
|
|