EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2024. 02. 21
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternali

Despre CareComp

În contextul reformării sistemului de protecţie a copilului şi al tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară, toate ţările se confruntă cu provocarea de a schimba cultura instituţională, prin dezvoltare continuă a competenţelor îngrijitorilor şi asistenţilor maternali care au în îngrijire copii dezavantajaţi, expuşi la riscul de excluziune socială.

Pentru a facilita dezvoltarea abilităţilor transversale ale îngrijitorilor şi asistenţilor maternali, prezentul proiect propune următoarele obiective:

  1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale formatorilor care susţin munca educatorilor şi asistenţilor maternali, oferindu-le un curriculum de formare, materiale de instruire aferente, cât şi modele de bună practică pentru a fi utilizate în activitatea lor de zi cu zi.

  2. Dezvoltarea competenţelor transversal ale îngrijitorilor şi ale asistenţilor maternali în domenii precum: rezolvarea conflictelor, munca în echipă, comunicarea verbală şi non-verbală, gândirea creativă, gândirea critică, competenţe de învăţare, planificarea activităţilor, evaluare etc.
Principalele activităţi pentru a realiza obiectivele proiectului vor fi:

  1. analiza nevoilor grupului ţintă rezultând într-un raport transnaţional referitor la dezvoltarea continuă a competenţelor îngrijitorilor, pedagogilor şi a asistenţilor maternali;
  2. dezvoltarea unui website care va găzdui nu numai informaţii despre proiect şi materiale descărcabile, dar şi o bază de date din bunele practici;
  3. elaborarea unui program de formare privind dezvoltarea abilităţilor transversale ale îngrijitorilor şi asistenţilor maternali;
  4. dezvoltarea de materiale de instruire pentru aplicarea a cursului de formare bazat pe curriculum.

REZULTATELE PROIECTULUI

Perioada: septembrie 2014 - august 2016

Activităţi de învăţare/formare transnaţională:

În septembrie 2015, 12 de specialişti (3 din fiecare ţară – psihologi, asistenţi sociali), vor fi instruiţi în cadrul proiectului cu privire la modul de utilizare a materialelor de instruire şi adaptarea celor mai bune practici identificate pe parcursul proiectului. Ulterior aceşti specialişti vor organiza cursuri de perfecţionare la nivel naţional pentru 40 de îngrijitori şi asistenţi maternali (10 persoane din fiecare ţară).

Evenimentul de formare transnaţională a personalului specializat va facilita nu numai dezvoltarea profesională a participanţilor, ci va promova, de asemenea, cooperarea transnaţională şi învăţarea colaborativă între specialişti în protecţia copilului, şi va avea efecte dincolo de durata de viaţă a proiectului şi dincolo de graniţele ţărilor participante.

MULTIPLICARE

În ultimul semestru al proiectului vor fi organizate evenimente mari de multiplicare pentru a exploata şi a căuta posibilităţi de integrare a rezultatelor proiectului în sistemele naţionale de protecţie a copilului:

1) în trei ţări (Austria, Croaţia, România) vor fi organizate ateliere de diseminare, la care vor participa reprezentanţi ai grupului ţintă, părţile implicate în proiect şi factorii de decizie.

2) în a patra ţară a proiectului (Ungaria), va fi organizată o conferinţă finală transnaţională, pentru promovarea cooperării europene în domeniul protecţiei copilului.

|
|
|
|
|
|