EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2024. 02. 21
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternali
REZULTATUL NR. 1

Raport privind nevoile de dezvoltarea a abilităţilor şi competenţelor transversale pentru îngrijitori şi asistenţi maternali.
În scopul de a răspunde mai bine nevoilor îngrijitorilor, educatorilor şi asistenţilor maternali din fiecare ţară participantă, se va efectua o cercetare complexă, în ceea ce priveşte nevoile de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor transversale, precum şi nevoile de cooperare transnaţională şi învăţare în mod colaborativ.REZULTATUL NR. 2

Baza de date a celor mai bune metode, traininguri şi materiale.

Baza de date va rezuma toate materialele de instruire colectate de către partenerii de proiect din domeniul dezvoltării competenţelor transversale ale îngrijitorilor, asistenţilor maternali, elaborate la nivel naţional sau în cadrul programului precedent de învăţare continuă (Lifelong Learning). Scopul principal al bazei de date este de a valorifica rezultatele proiectelor anterioare şi pentru a pune la dispoziţia celor interesaţi o gamă largă de materiale de instruire care pot fi adaptate la nevoile identificate ale grupului ţintă.


REZULTATUL NR. 3

Plan de dezvoltare a competenţelor transversale – Curriculum

Curriculum-ul va fi creat în colaborare de către toţi partenerii, fiecare partener va furniza informaţii şi sugestii pentru dezvoltarea materialelor şi va oferii feedback cu privire la conţinuturile dezvoltate.


REZULTATUL NR. 4

Material de instruire 

Materialele de instruire dezvoltate în cadrul proiectului, vor valorifica cele mai bune practici şi cele mai bune modele colectate anterior. Aceste materiale vor fi elaborate în cooperare cu toţi partenerii de proiect.


|
|
|
|
|
|