EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară
2024. 07. 15
Ştiri / Evenimente
Baza de date a bunelor practici
Curriculum şi materiale de instruire pentru îngrijitori si asistenţi maternali
|
|
|
|
|
|