EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
Competence development for carers and educators of children in foster care in the context of trainsition from institutional to community based care
2023. 03. 20
News/Events
Best practice database
Curriculum and training materials for careers and foster parents
Jelentés a nevelők, gondozók és nevelőszülők továbbképzésének szükségességéről, különös tekintettel a transzverzális készségek fejlesztésére

Jelentés a nevelők, gondozók és nevelőszülők továbbképzésének szükségességéről, különös tekintettel a transzverzális készségek fejlesztésére

19 june 2015 08:48
A CareComp projektben résztvevő országok (Románia, Ausztria, Magyarország és Horvátország) mindegyike szembesül az intézményes gyermekelhelyezés átalakításával, a közösségi és családi elhelyezésre való áttéréssel együtt járó kihívásokkal. Ezek között egyik legfontosabb a gondozók, nevelők, nevelőszülők átképzése, különösen azoké, akikre sokszorosan hátrányos helyzetű és társadalmi kirekesztésnek kitett gyermekeket, fiatalokat bíztak.  

Ahhoz, hogy hasznos és használható továbbképzési módszer és tananyag születhessen a CareComp projekt keretében, első lépésként a projektpartnerek felmérték a nevelőszülők, nevelők és gondozók jelenlegi helyzetét mind a négy résztvevő országban.
A jelentés áttekinti az egyes országok gyermekvédelmi rendszereinek helyzetét, a gyermekek helyzetében, viselkedésében az utóbbi tíz év során tapasztalt változásokat, valamint a nevelők, nevelőszülők és gondozók számára elérhető jelenlegi képzési, továbbképzési és átképzési rendszereket. Ezen belül a jelentés kitér a szakképzési követelményekre, az alkalmazási normákra, a nevelők továbbképzési kötelezettségeire, a tevékenységük monitorizálására és arra a támogatásra, melyet a szakértőkkel, biológiai családokkal való kapcsolattartás területén megkapnak. Minden ország részéről javaslatok fogalmazódtak meg a továbbképzési rendszer fejlesztésére vonatkozóan.  

A 130 személlyel (41 nevelőszülővel, 68 gondozóval és 21 más szakértővel) készült interjúk összesített eredményei alapján körvonalazódott azon transzverzális kompetenciák köre is, melyek fejlesztése leginkább hasznos a nevelőszülők, nevelők és gondozók szempontjából.  Ezen eredmények és kutatások alapján ajánlásokat fogalmaztak meg a jelentés készítői, melyek a tananyag és a taneszközök soron következő elkészítéséhez adnak szilárd támpontokat.

A nevelőszülők jelenlegi képzési modelljének fejlesztésére vonatkozó javaslatok:

a)      gyakoribb képzések és workshopok szakemberek irányításával, melyek során egyéni tanácsadásra is sor kerülhet a nevelők valós problémáit tekintve;

b)      nevelőszülők közötti tapasztalatcserét lehetővé tevő rendezvények szervezése;

c)       rendszeres pszichológiai asszisztencia; 

d)      több képzés a viselkedészavarok kezelésének módozatait illetően.

A gondozók jelenlegi képzési modelljének fejlesztésére vonatkozó javaslatok:

a)      továbbképzésük, folytonos képzésük biztosítása;

b)      életpálya modellek kidolgozása;

c)      munkájuk és szerepük jobb társadalmi elfogadtatása;

A nevelők jelenlegi képzési modelljének fejlesztésére vonatkozó javaslatok:

a)      az intézményi gyermekelhelyezésről a közösségire való áttérés feltételeinek javítása szakemberek által nyújtott képzések, továbbképzések révén, valamint beválta európai gyakorlatok tanulmányozása e téren;

b)      minőségi standardok bevezetése, életbe ültetése, monitorizálása és fejlesztése a szociális ellátás és a nevelők továbbképzése terén;

c)      a képzési szükségletes folyamatos mérése és ennek megfelelő tananyagok kiadolgozása.

A jelentés továbbá javaslatokat tartalmaz azon képzési területek és transzverzális kompetenciák tekintetében, melynek fejlesztését a nevelőszülők, nevelők és gondozók, valamint a velük együttműködő szakemberek fontosnak tartanak.

A nevelőszülők által kritikus fontosságúnak megjelölt témák, szakterületek:  

a)      Serdülőkorúak nevelése;

b)      Iskolai és tanulási motiváció;

c)      Pozitív jövőkép kialakítása a gyermekekben;

d)      A nevelők túlterheltségének kezelése;

e)      A gyermekek kötelességmulasztásának kezelése;

f)       Tiszteletlen magatartás kezelése.

A nevelők által kritikus fontosságúnak megjelölt témák, szakterületek: 

a)      Viselkedészavaros gyermekek nevelése;

b)      Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése;

c)      A stressz és túlterheltség kezelése;

d)      Iskolai motiváció;

e)      Szabadidő értelmes eltöltésére való nevelés.

A nevelőszülők, nevelők és gondozók által számukra legszükségesebbnek megjelölt transzverzális kompetenciák és részkompetenciák: 

•         Kommunikáció – aktív meghallgatás

•         Kapcsolatok kialakítása – empátia

•         Szociális készségek – konfliktuskezelés

•         Értékek és magatartások – a változásokhoz való viszonyulás, stressz menedzsment

A jelentés szerint a gyermekekkel való munkában megnyilvánuló legjelentősebb kockázati tényező mind a négy országban a trauma, a depresszióra való hajlam és az agresszív viselkedés.

 

A részletes jelentés angol nyelven elérhető a projekt honlapján: www.carecomp.eu

 

◄ Back
|
|
|
|
|
|